Publikováno: 27. 1. 2022

Informační setkání Museums for Future

Každé první pondělí v měsíci probíhá informační on-line setkání enviromentálního hnutí za udržitelný rozvoj muzeí Museums for Future

©http://museumsforfuture.org/

Mezinárodní hnutí Museums for Future je inspirováno enviromentálním hnutím Fridays For Future. Vzniklo ve Vídni roku 2019 za účelem posílení aktivní role muzeí v boji za udržitelný rozvoj. Jeho deklaraci vedle dalších prestižních muzejních institucí podepsala rovněž Evropská síť muzejních organizací NEMO. Výzva udržitelného rozvoje a ochrana životního prostředí v rámci kulturních institucí představuje jednu z nejčastěji diskutovaných otázek budoucího směřování evropského muzejnictví. 

Každé první pondělí v měsíci probíhá on-line setkání se všemi se zájemem o připojení se k výzvě či zodpovězením otázek ohledně výzvy.

Deklaraci naleznete zde: Declaration.

Více informací k účasti na setkání: museumsforfuture.org.