Publikováno: 21. 9. 2022

Fotovoltaika a památková péče

Národní památkový ústav zveřejnil metodické vyjádření k osazování fotovoltaických a jiných solárních zařízení na kulturních památkách, v památkově chráněných územích a v ochranných pásmech kulturních památek a památkově chráněných územích.

Fotovoltaika a památková péče

V době rostoucích cen elektřiny a energií přichází na pořad dne využití fotovoltaických zařízení na budovách v celém Česku, kulturní instituce a památkové objekty nevyjímaj. Národní památkový ústav tak uveřejnil metodické vyjádření k osazování solárních panelů a dalších podobných zařízení na budovy spadající po ochranu památkové péče. 

Více se můžete dočíst na webu NPÚ zde a v samotném vyjádření zde.

Zdroj: npu.cz