Publikováno: 4. 4. 2023

Ecomuseums and climate change

Volně dostupná publikace Ekomuzea a klimatická změna zkoumá, jak mohou muzea účinně přispět k cílům udržitelného rozvoje OSN a opatřením v oblasti klimatu.

@ledipublishing.com

Publikace se zaměřuje především na téma, jak mohou muzea fungovat jako katalyzátory přechodu, obnovy a udržitelného rozvoje. Sbírka esejů z celého světa ilustruje, jak významné jsou malé lokální iniciativy a jaký dalekosáhlý dopad mohou mít. Kniha je určená zájemcům o témata udržitelného rozvoje, životního prostředí, kulturního dědictví a muzejnictví.

Publikace Ecomuseums and climate change vznikla jako výstup ze stejnojmenné konference, která se uskutečnila na podzim 2021. Prezentuje její výsledky, kde odborníci na kulturní dědictví, komunitní aktiviste, kurátoři, politici a akademici z mnoha zemí zkoumali, jak mohou ekomuzea a komunitní muzea účinně přispět k cílům udržitelného rozvoje OSN a opatřením v oblasti klimatu.

Kniha je volně dostupná: zde

Zdroj: ne-mo.org