Publikováno: 26. 1. 2023

Doporučení pro kulturní organizace na úsporu energií

Královský institut kulturního dědictví v Belgii vytvořil dva praktické dokumenty shrnující možná opatření pro kulturní instituce vedoucí k úspoře energií.

@ne-mo.org

Oddělení udržitelnosti Královského institutu kulturního dědictví (KIK-IPRA) řídilo tvorbu pokynů, na kterých se podílelo několik partnerů. Dokument obsahuje jednoduchá i složitější opatření, která mohou památkové instituce přijmout ke snížení spotřeby energie.

Opatření na úsporu energie (ve francouzštině a nizozemštině)

IK-IPRA se dále podílela také na návrhu klimatického prohlášení pro organizace zabývající se kulturním dědictvím spolu s nizozemskými a vlámskými partnery. Nastiňuje obecná doporučení pro vnitřní klima a vydává ho Nizozemská agentura pro kulturní dědictví – Ministerstvo školství, kultury a vědy.

Prohlášení o klimatu pro památkové organizace (v nizoizemštině a brzy i ve francouzštině)

Více informací o tom, jak evropská muzea řeší energetickou krizi, naleznete v přehledu NEMO: zde

Zdroj: ne-mo.org