Publikováno: 25. 1. 2023

Britská muzea v novém klimatickém projektu

Více než 500 britských muzeí navázalo spolupráci s cílem zvýšit u dětí povědomí o ztrátě biodiverzity.
 

@thewildescape.org.uk

Wild Escape představuje dosavad největší partnerství mezi britskými muzei. Jedná se o velký kreativní projekt pro muzea a školy inspirovaný divokou přírodou ve sbírkách muzeí a galerií. Taková spolupráce mezi muzei má ukázat, jak mohou britské paměťové instituce povzbuzovat nové formy kreativity a inspirovat děti, aby převzaly odpovědnost za jednu z určujících výzev našeho života. 

Projekt vyzývá děti základních škol (ve věku 7–11 let), aby ve svém místním muzeu našly své oblíbené zvíře a vytvořily umělecké dílo představující jeho cestu do přirozeného prostředí. Jejich obrázky budou spojeny v epickém kolektivním uměleckém díle odhaleném na Den Země 22. 4.

Projekt byl vytvořen v reakci na zveřejnění zprávy Natural Historiy Museum z roku 2021 Biodiversity Trends Explorer, v níž zaznívá, že Spojené království ztratilo od 70. let téměř polovinu svého ekosystému kvůli územnímu rozvoji. Studie zjistila, že čtvrtina savců a přiblížně pětina rostlin v Británii se nalézá v ohrožení.

Více o projektu Wild Escape: zde

Zdroj: thewildescape.org.uk; artnews.com