Publikováno: 19. 2. 2021

Muzea a 20. století: „Střetávání totalit s demokracií“

Výzva k účasti v roce 2021

@cz-museums.cz

Asociace muzeí a galerií (AMG) vyhlásila pro rok 2021 v rámci cyklu Muzea a 20. století kampaň na téma „Střetávání totalit s demokracií“. Projekt má za cíl provázat jednotlivé tematické akce, které muzea a galerie v České republice pořádají. 

Téma ročníku 2021 odkazuje na významné roky, končící číslicí 1: 1921 (vznik KSČ); 1941 (příchod R. Heydricha do Prahy, zesílení perzekuce Židů); 1951 (politické procesy); 1971 (razantní nástup normalizace, uplatňování Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti). 

  • pozvánky, upoutávky i další materiály přijímá Sekretariát AMG v průběhu celého roku
  • nově je možné prezentovat i online aktivity muzeí (výstavy, přednášky, pracovní listy, publikace, apod.), které se pojí k daným tématům
  • pro zapojení se stačí vyplnit elektronickou přihlášku: zde

Kontakt: Mgr. Vendula Potůčková Jurášová, kalendarium@cz-museums.cz

Zdroj: cz-museums.cz