Publikováno: 16. 2. 2023

Metodika oprav nosných konstrukcí památkově chráněných objektů

NPÚ vydal novou metodiku, jejímž cílem je zajištění toho, aby údržba, konzervace, oprava, obnova a stavební úpravy nosných konstrukcí chráněné stavby byly provedeny jen v nezbytném rozsahu a nesnížily její památkovou hodnotu.

@invenio.nusl.cz

Metodika přináší ucelený názor na průzkumy a opravy nosných konstrukcí historických staveb, který odpovídá současnému stavu poznání a názorům na uchování, konzervaci a ochranu památkových hodnot. Publikace je určena památkářům, projektantům, stavebním firmám, vlastníkům a správcům historických objektů, učitelům a studentům odborných škol i širší veřejnosti. Publikace je výsledkem celoživotní průzkumné, dokumentační, projekční i publikační praxe autora Jana Vinaře a spolupráce s odborníky v oborech souvisejících s péčí o památky. S odbornými lektory byla konzultována zejména problematika stavební mechaniky, památkové péče a právních předpisů.

Metodika oprav nosných konstrukcí památkově chráněných objektů

VINAŘ, Jan: Metodika oprav nosných konstrukcí památkově chráněných objektů, Praha: Národní památkový ústav, 2022, 243 s.

Zdroj: invenio.nusl.cz