Publikováno: 5. 1. 2024

Výzva k účasti: 22. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis

Uzávěrka přihlášek do aktuálního ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis je stanovena do 28. února 2024 (včetně).

Výzva k účasti: 22. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis

Asociace muzeí a galerií otevřela možnost přihlašování muzejních projektů do Národní soutěže Gloria musealis. Nabízí rovněž pomoc při vytipování vhodných soutěžních projektů a konzultaci při zpracování přihlášky.
 
Nutné je dodržet povinné náležitosti přihlášek (podrobně viz Soutěžní řád) a jejich zvláštní podmínky pro podání v jednotlivých kategoriích:

  • přihlášky se podávají sekretariátu soutěže písemně, s razítkem a podpisem statutárního zástupce, na předepsaných formulářích (dle kategorie)
  • pro každý projekt je třeba vyplnit 2 formuláře: „Obecná přihláška do soutěže“ a zároveň formulář „Přihláška do soutěže“ (dle kategorie)
  • povinnou součástí přihlášky je její elektronická verze (tzn. oba formuláře ve formátu Word je třeba zaslat nebo předat sekretariátu soutěže)
  • přihlášku je možné podat osobně na sekretariátu soutěže nebo zaslat poštou na adresu Sekretariátu AMG
  • všechny materiály je možné zaslat prostřednictvím e-mailové zprávy nebo přes internetové úložiště (elektronická verze přihlášek, foto- i videodokumentace atd.)
  • pro zrychlení zpracování přihlášky z hlediska prezentace projektu na webových stránkách soutěže je také možné vyplnit online přihlášky – Muzejní výstava roku; Muzejní publikace roku; Muzejní počin roku
  • foto- a videodokumentaci projektu na webové stránky soutěže prostřednictvím online přihlášek sami nenahrávejte! Zašlete ji na sekretariát soutěže zvlášť. Pro potřeby webových stránek je nutné tyto dokumenty patřičně upravit, zejména zmenšit jejich datový objem! Naopak pro prezentaci projektu ve výroční zprávě soutěže je třeba zaslat fotografie v dostatečné tiskové kvalitě

Výstavy a časově omezené aktivity je nutné přihlásit min. 20 pracovních dnů před jejich ukončením.

Kontakt: Mgr. Monika Benčová (tel.: +420 224 210 037, mobil: +420 736 438 611; e-mail: gloria@cz-museums.cz)

Podrobné informace: zde

Postup jak se přihlásit

Zdroj: cz-museums.cz