Publikováno: 1. 12. 2022

Program Nositelé tradice lidových řemesel zapsán do Registru osvědčených postupů pro zachování nemateriálního kulturního dědictví lidstva

Unikátní program, kterým Ministerstvo kultury spolu s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici dlouhodobě uchovává tradiční lidová řemesla pro budoucí generace, byl zapsán do prestižního mezinárodního registru.

Program Nositelé tradice lidových řemesel zapsán do Registru osvědčených postupů pro zachování nemateriálního kulturního dědictví lidstva

Unikátní program Nositelé tradice lidových řemesel, kterým Ministerstvo kultury spolu s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici dlouhodobě uchovává tradiční lidová řemesla pro budoucí generace, byl zapsán do prestižního mezinárodního Registru osvědčených postupů pro zachování nemateriálního kulturního dědictví lidstva.

Nominaci programu schválil 1.12. 2022 mezivládní Výbor pro ochranu nemateriálního kulturního dědictví na svém 17. zasedání v Maroku. Registr stejně jako Reprezentativní seznam UNESCO je spravován Úmluvou o zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO.

Tradiční a lidová kultura tvoří nedílnou součást kulturního dědictví každé země. Ministr kultury České republiky od roku 2001 každoročně uděluje vynikajícím lidovým výrobcům titul Nositel tradice lidového řemesla, jímž veřejně oceňuje jejich práci. Toto ocenění vychází z projektu, který UNESCO nazvalo „Žijící lidské poklady“. Jeho cílem je zachovat tradiční řemesla, kterým hrozí zánik, zdokumentovat jejich postupy a předávat tyto dovednosti dalším následovníkům. Projekt zahájilo v roce 2000 Ministerstvo kultury ve spolupráci s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici. Titul Nositel tradice lidových řemesel je udělován u příležitosti Národního zahájení Dnů evropského dědictví. V současné době patří mezi jeho držitele téměř devadesát lidových řemeslníků z Čech a Moravy. S udělením titulu Nositel tradice lidových řemesel je spojeno propůjčení ochranné známky Nositel tradice lid. řem., a to prostřednictvím licenční smlouvy jednotlivým výrobcům. Program má kromě veřejného ocenění i ryze praktické přínosy: možnost finanční podpory, propagaci a prezentaci výrobků, každoroční výstavu, metodickou pomoc a další. Označení výrobků známkou Nositel tradice lidových řemesel je garancí kvality, která podporuje jejich atraktivitu v očích zákazníků a nepochybně přispívá k lepší prodejnosti výrobků, což je důležitá okolnost pro udržení a rozvoj řemeslné výroby.

Více informací zde.

Zdroj: mkcr.cz