Publikováno: 2. 4. 2024

Nový ředitel Galerie města Pardubice

Novým ředitelem Galerie města Pardubice (GAMPA) byl devítičlennou komisí zvolen umělec a kurátor Vojtěch Novák.

Nový ředitel Galerie města Pardubice

Ve středu 20. března 2024 proběhlo výběrové řízení na pozici programové ředitelky/ředitele GAMPY. Výběrová komise hodnotila celkem pět uchazeček a uchazečů, kteří splnili podmínky pro výběrové řízení. Jako nejvhodnější pro pozici programového ředitele galerie byl vybrán umělec a kurátor MgA. Vojtěch Novák, který v čele galerie nahradil dopsavadní ředitelku Šárku Zahálkovou, působící na pozici od roku 2018.

Komise ocenila invenční programovou koncepci Vojtěcha Nováka, ze které byla patrná schopnost pracovat se specifiky nového galerijního prostoru, návaznost na koncepci své předchůdkyně s akcentem na některá témata pardubického regionu a lokální umělecké scény i na projekty mezinárodní spolupráce. Komise rovněž ocenila jeho komunikační schopnosti, které jsou mimo jiné předpokladem pro rozvoj spolupráce mezi jednotlivými subjekty v areálu Automatických mlýnů a jeho zkušenosti s národními i zahraničními grantovými tituly. Vojtěch Novák nastoupí na pozici programového ředitele GAMPY – Galerie města Pardubic v polovině roku 2024, aby společně s Šárkou Zahálkovou a jejím týmem realizoval výstavní program galerie připravený pro letošní rok.

MgA. Vojtěch Novák je multidisciplinární umělec, nezávislý kurátor a umělecký výzkumník ve švýcarském SARNu. Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, studoval též na Bezalel v Jeruzalémě, AVU v Praze a ZHdK v Curychu. Zúčastnil výstavních přehlídek jako jsou documenta 14 v Kasselu nebo Manifesta 11 v Curychu, OFF-Biennale v Budapešti. Svá díla prezentoval na mezinárodní úrovni a obdržel několik zahraničních uměleckých rezidencí a stipendií. Je finalistou nizozemské ceny Jan Naaijkens Prize. V roce 2014 inicioval kolektivní vzdělávací platformu Ateliér bez vedoucího a kolektiv PGS zaměřující se na offsite prezentaci současného umění. V minulosti byl součástí kurátorského týmu CSO – City Surfer Office v Praze.

Zdroj: otevrenakultura.cz