Publikováno: 2. 8. 2022

Národní zahájení Dnů evropského dědictví 2022 v Chebu

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a město Cheb pořádají Národní zahájení Dnů evropského dědictví 2022 s tématem udržitelné památky. Setkání se bude konat ve dnech 9.–11. září 2022 v Chebu. 

@ehdcheb.cz

Dny evropského dědictví 2022 nabízejí organizátorům akcí a jejich návštěvníkům mnoho příležitostí k zamyšlení nad tím, jak můžeme identifikovat a chránit naše hmotné, nehmotné a přírodní dědictví, podporovat udržitelný cestovní ruch, přemýšlet o vhodném využívání zdrojů atd.

Zájemci se mohou vydat na prohlídky historických krovů měšťanských domů na náměstí nebo na ukázku 600 let staré chebské monstrance. Připraveny budou workshopy pro děti i dospělé. Otevřena bude rovněž výstava městské kroniky z let 1743–1748 a kroniky posledního chebského kata Karla Hussa. Organizátoři připravují i středověký řemeslný trh s hudebním programem a Festival piva na Krajince pod hradem.

Všechny otevřené památky zvou k návštěvě zdarma.

Bližší informace ke Dnům evropského dědictví v Chebu

Zdroj: propamatky.cz; ehdcheb.cz