Publikováno: 19. 4. 2021

Muzejní a galerijní knihovny – dotazníkové šetření

Muzejní a galerijní knihovny – dotazníkové šetření

Dotazník Knihovnické komise AMG k přípravě propagační publikace o knihovnách muzeí a galerií.

Knihovnická komise AMG si dovoluje požádat o podporu projektu,  jehož cílem je poskytnout širší veřejnosti informace o muzejních a galerijních knihovnách v ČR. Data získaná formou dotazníkového šetření budou využita při přípravě propagační publikace o knihovnách muzeí a galerií.

Termín pro vyplnění dotazníku je 15. květen 2021.

Online dotazník

Více informací zde.

Zdroj: cz-museums.cz