Publikováno: 25. 6. 2024

MUSAIONfilm 2024 – ohlédnutí za 26. ročníkem

V Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě proběhl ve dnech 11.–12. června 26. ročník přehlídky muzejních filmů MUSAIONfilm 2024.

MUSAIONfilm 2024 – ohlédnutí za 26. ročníkem

V rámci přehlídky muzejních filmů MUSAIONfilm 2024 bylo promítnuto 22 filmů, zúčastnilo se přes 50 kolegů, hostů, přihlašovatelů filmů, porotců, účinkujících, studentů a pořadatelů. 6 (8) členná porota udělila 5 ocenění, proběhly 2 lektorské semináře (prezentace) a společenský večer s řadou neformálních setkání. 

Přehlídka navázala na svou čtvrstoletou tradici (od r. 1998) a prostřednictvím všech zúčastněných se snažila reflektovat nové podněty, inspirativní pro ni samotnou, ale i roli audiovizuálních dokumentů především v podmínkách našeho muzejnictví. Porota se důsledněji zaměřila na naplnění zadání a výsledné vyhodnocení takových filmů, které by bylo možno považovat za muzejní v pravém slova smyslu. Mezi charakteristiky takových filmů patří dle jejich definice (ICOM – EXPO58) nejen zabývání se specifickou činností muzeí, ale též prezentace sbírkových předmětů, exponátů nebo exemplářů.

Oceněné muzejní filmy:

  • Hlavní cena přehlídky – Černý Janek 2024: Muzeum a galerie v Prostějově za esteticky a emotivně působivou prezentaci sbírkových předmětů v sérii filmů Ke 100. výročí úmrtí Jiřího Wolkera 
  • Cena Františka Pospíšila 2024: Ostravské muzeum za tvůrčí invenci při zpracování témat z historie města ve filmech Pád řetězového mostu v Ostravě a Poklad z Jelínkova domu
  • Zvonec Černého Janka 2024 – Základní škola Mariánské náměstí v Uherském Brodě za pestrou a soustavnou multižánrovou audiovizuální tvorbu ve filmech Tati!!, J. A. Komenský a V. R. KounicNa březích Nilu
  • Cena předsedy poroty 2024: Muzeum Komenského v Přerově za přitažlivé ztvárnění historie instituce s funkčním využitím archivních materiálů i dokumentární fikce ve filmu Průlet historií přerovské ornitologické stanice
  • Cena ředitele muzea 2024: Památník Lidice za vizuálně vrstevnatý dokumentární film kombinující výpovědi přeživších a dobové materiály lidické tragédie Ves lidí

MUSAIONfilm 2024 byl uzavřen slavnostním přípitkem nejen se zástupci oceněných filmů, ale i se všemi dalšími kolegy, reprezentující přihlašovatele dalších velmi hodnotných příspěvků. Připomeňme za všechny alespoň další pozoruhodné filmy jako např. animovaný film Jan Žižka, odborně cenný a přitom srozumitelně vyprávěný filmLitomyšlský graduál z r. 1563 – výroba faksimile,  zajímavou popularizační sérii filmů Naše vykopávky, film České televize vytvořený ve spolupráci s Národní galerií Očím skryté, televizní film o díle architekta Jože Plečnika Perla na blatech nebo skvělý ornitologický film Tady žijí ptáci. Přestože MUSAIONfilm uděluje ceny, oceňuje spíše ta díla, která naplňují co nejvíce muzejní zadání nebo obecně muzejní záměry a činnost. 

Řada podnětů diskutovaných s účastníky zůstává náměty pro ročník nadcházející (červen 2025) a ročníky další, které má pořadatelské muzeum v záměru. Po čtvrstoletí přehlídky vyšlápla přehlídka do další své etapy a její Videotéka je díky přihlašovatelům obohacena o nové přírůstky určené dalším institucím, které o ně projeví zájem. 

MUSAIONfilm

Zdroj: mkcr.cz