Publikováno: 5. 12. 2023

Michal Stehlík ředitelem Muzea literatury

Ředitelem Památníku národního písemnictví/Muzea literatury bude od ledna 2024 Michal Stehlík; na vedoucím místě vystřídá dlouholetého ředitele Zdeňka Freislebena.

Michal Stehlík ředitelem Muzea literatury

Michal Stehlík po dvě funkční období zastával post děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, v současné době již desátým rokem působí ve funkci náměstka pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost Národního muzea. V rámci svých profesních pozic vedl nebo se přímo podílel na vedení velkých institucí. Byl také aktivní součástí týmů mnoha mezinárodních projektů a v zahraničí pravidelně přednáší. V posledních letech se intenzivně věnuje popularizaci dějin.

Výběrovou komisi Stehlík zaujal primárně svým Návrhem koncepce činnosti na rok 2024–2029 a dalšího rozvoje památníku, ve které mimo jiné hovoří o otevřené instituci, spolupráci s badateli a dalšími institucemi, aktivním přístupu, digitalizačním pracovišti či podpoře čtenářství. 

Ke své nové roli přistupuji opravdu s nejvyšší pokorou. Památník národního písemnictví prošel v posledních letech několika důležitými změnami. Mým cílem je na ně navázat, a především přispět k využití nesmírně cenného potenciálu, který v této instituci vidím. Těším se na spolupráci s kolegyněmi a kolegy, kteří v památníku působí a věřím, že využiji své zkušenosti z oblasti managementu, literatury, dějin, kultury a veřejného prostoru, které se prolínají celým mým profesním i osobním životem,“ komentuje jmenování Michal Stehlík.

Zdroj: mkcr.cz