Publikováno: 28. 1. 2022

Mezinárodní den muzeí 2022

Tématem letošního mezinárodního dne muzeí je Síla muzeí.

Mezinárodní den muzeí 2022

Mezinárodní den muzeí se již od roku 1977 každoročně slaví 18. května. V roce 2021 se tematické akce odehrávaly v online prostoru s dosahem více než 89 milionů uživatelů. Letos se Mezinárodní den muzeí bude odehrávat v hybridní formě podle aktuální situace. Téma je stejné, jako v případě Generální konference ICOM, která se bude konat v srpnu v Praze. Téma Síla muzeí akcentuje potenciál muzeí změnit svět k lepšímu a stát se nositelem společenského, kulturního nebo environmentálního pokroku. Specifický důraz klade ICOM na tyto oblasti:

  • Síla dosažení udržitelnosti: Muzea jsou strategickými partnery při realizaci cílů udržitelného rozvoje OSN. Jako klíčoví aktéři ve svých místních komunitách přispívají k podpoře lokální ekonomiky a šíření informací o environmentálních výzvách.
  • Síla inovací v oblasti digitalizace a přístupnosti: Muzea se stala prostorem pro využití nových technologií. Digitální inovace mohou učinit muzea přístupnějšími a poutavějšími a mají také potenciál pomoct publiku porozumět komplexnějším konceptům.
  • Síla budování komunity prostřednictvím vzdělávání: Muzea svými sbírkami a programy propojují lidi v komunitě svých návštěvníků. Prosazováním demokratických hodnot a poskytováním příležitostí k celoživotnímu vzdělávání přispívají k utváření informované a angažované občanské společnosti.

Více informací na webové stránce ICOM nebo oficiální stránce Mezinárodního dne muzeí.

Zdroj: icom.museum