Publikováno: 20. 1. 2023

Archeopodcast

V rámci popularizace archeologie založily tři archeoložky podcast, seznamující s prací a životem archeologů a odborníků z příbuzných oborů.

Archeopodcast

Archeoložky Anna Augustinová, Adéla Legnerová a Jana Doležalová si připravují pravidelné rozhovory s archeology a odborníky z příbuzných oborů. 

V první epizodě přivítaly archeoložky PhDr. Vojtěcha Peksu, kolegu působícího na Ústavu archeologické památkové péče SZ Čech, veřejné výzkumné instituce. Jejím nosným tématem byla venkovská sakrální architektura, dále i šíření křesťanství mezi venkovské obyvatelstvo nebo otázky, jestli se slavný Wogastisburg nacházel v Čechách a zda je vůbec možno jej spolehlivě lokalizovat.

Do druhé epizody si moderátorky pozvaly Mgr. Jana Kyselu, PhD., působícího na Ústavu pro klasickou archeologii FF UK. Zaměřuje se na mladší a pozdní dobu železnou ve střední Evropě i ve Středomoří

Archeopodcast si lze volně poslechnout: zde.

Zdroj: archeologienadosah.cz