Publikováno: 10. 7. 2024

Lidé žádají od muzea vrácení svých darovaných částí těl

Již několik kuriózních žádostí zaznamenalo americké muzeum lékařství Mütter Museum.

Lidé žádají od muzea vrácení svých darovaných částí těl

Americké muzeum lékařství Mütter Museum, které je součástí Lékařské fakulty ve Filadelfii (The College of Physicians of Philadelphia), se loni rozhodlo dočasně uzavřít své expozice, stáhnout svůj digitální obsah z online platforem a důkladně přehodnotit etické aspekty vystavování lidských ostatků. Ty ve formě různých anatomických a patologických exemplářů tvoří významnou součást sbírek muzea i vystavených exponátů - lákadlem pro návštěvníky jsou  například části mozku Alberta Einsteina nebo plně srostlá kostra Harryho Raymonda Eastlacka, který trpěl nemocí zkamenělých lidí.

Tento krok ovšem neuvítalo několik lidí, kteří se ještě během svého života rozhodli darovat své orgány nebo jiné části těla so sbírek muzea. Robert Pendarvis věnoval po úspěšné transplantaci muzeu své srdce postižené akromegálií, poruchou zvýšené produkce růstového hormonu. Kromě toho natočil s kurátorem muzea rozhovor o životě se svou diagnózou, který byl umístěn na muzejním YouTube kanálu. Právě odstranění videa podnítilo Pendravise k žádosti o navrácení svého srdce, jelikož podle jeho slov "[srdce] již neumožňují využívat na účel, kvůli kterému jsem ho daroval." Srdce se aktuálně stále nachází v expozici.

O návrácení svého daru usiluje i Rachel Lance, která do sbírek věnovala vyoperovaný děložní myom, běžně se vyskytující typ nezhoubného nádoru. O jeho znovuzískání se snaží už od doby, kdy se do čela muzea postavilo současné vedení. To se vyjádřilo, že s lidskými ostatky a tkáněmi zachází v souladu s Etickým kodexem Americké aliance muzeí, ale nádor odmítlo vrátit s vyjádřením, že darovaná lidská tkáň se po evidenci do sbírek stává běžným sbírkovým předmětem, stejně jako například keramika nebo umělecké dílo, a její vrácení na žádost dárce není možné.

Představitelé muzea podali vyjádření, že v současnosti připravují novou koncepci přístupu k lidským ostatkům a do té doby nebudou jejich vyobrazení k dispozici na webu ani sociálních sítích. Soušasná expozice se věnuje zejména zpětné vazbě návštěvníků v oblasti vystavování lidských ostatků. Muzeum jedná z Pendarvisem, Lance i dalšími zájemci o navrácení svých darů.

Celý článek zde.

Zdroj: whyy.org