Publikováno: 17. 2. 2023

Les Cahiers de Muséologie

Belgický odborný muzeologický časopis, který vydává Univerzita v Liége (Lutych).

 Les Cahiers de Muséologie

Odborné periodikum Les Cahiers de Muséologie je od roku 2016 vydáván Ústavem muzeologie Univerzity v Liége (Lutych). Časopis publikuje odborné recenzované články i odborné zprávy, recenze a další útvary ze všech oblastí muzejnictví a muzeologie a příbuzných oborů, přijímány jsou také příspěvky studentů a začínajících vědeckých a muzejních pracovníků. Publikačními jazyky jsou francouzština a angličtina. Časopis vychází jednou ročně pouze v digitální podobě v režimu Open Access.

Všechna čísla časopisu jsou dostupné zde.

Zdroj: uliege.be