Publikováno: 8. 12. 2022

Online kurz se zaměřením na kulturu a klimatickou krizi

Massive Online Open Course (MOOC) přístupný na vzdělávací platformě UCLG zkoumá zásadní roli kultury v rozvoji odolnosti vůči změně klimatu.

@agenda21culture.net

Kurz vychází ze zprávy z roku 2021 The Role of Culture in Climate Resilient Development a má podobu samořízeného onlinu kurzu, který je tvořen stručným úvod do tématu, šesti přednáškami, jež postupně prozkoumají závěry výše zmíněné zprávy, a částí o cestování v čase s přílohami. Kurz zájemce provede následujícími oblastmi:

  • Umění, kultura a kulturní dědictví na společné cestě za novou odolnou budoucností, způsoby života, které nejsou svázány s uhlíkovou ekonomikou ani závislé na neudržitelných příbězích
  • Jak číst profily a scénáře změny klimatu
  • Kultura v kontextu komunit a klimatických změn
  • Mezioborová spolupráce v kontextu řešení změny klimatu
  • Postavení kultury vůči opatřením, potenciální napětí nebo synergie
  • Řešení výzev spojené se změnou klimatu kulturní optikou a z hlediska rovnosti a spravedlnosti

Více informací: zde

Zdroj: agenda21culture.net; culturenet.cz