Publikováno: 3. 8. 2022

Ochrana archeologického kulturního dědictví – cyklus seminářů

Jednou z oblastí, která zásadním způsobem ovlivňuje činnost muzejních institucí, je problematika ochrany archeologického kulturního dědictví. Tomuto tématu se bude věnovat cyklus seminářů, který začíná v září.

@cz-museums.cz

AMG ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Archeologickými ústavy AV ČR, Praha a Brno a dalšími subjekty se rozhodly připravit cyklus seminářů věnovaný aktuálním otázkám týkajícím se této sféry muzejní práce.

První setkání se uskuteční v úterý 13. září 2022 od 10.00 hodin v Konírně Nostického paláce a bude zaměřeno na ochranu archeologického kulturního dědictví ve vztahu k nelegálnímu vyhledávání archeologických nálezů. Vzhledem k tomu, že k intenzivní diskuzi na toto téma došlo v poslední době především v důsledku zavádění platforem, které mají za cíl nastavit pravidla a definovat možnosti spolupráce organizací oprávněných k provádění archeologických výzkumů a tzv. hledačů – detektorářů, bude pozornost věnována zejména těmto aktivitám a vyhodnocení jejich fungování. V rámci programu bude prezentován i širší kontext dané problematiky, jako je vlastnictví archeologických nálezů nebo etické hledisko práce muzejních archeologů.

  • Seminář je určen odborné veřejnosti a účast na něm je zdarma. 
  • Omezená kapacita sálu (60 míst)

Online přihlášku je nutno vyplnit do 31. 8. 2022.

Pozvánka a program semináře 13. 9. 2022

Zdroj: cz-museums.cz