Publikováno: 1. 12. 2023

Kurz: Základní principy péče o papírové sbírkové předměty

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice nabízí nejen pro úředníky v oblasti památkové péče zvýšení kvalifikace prostřednictvím akreditovaného vzdělávání.

Kurz: Základní principy péče o papírové sbírkové předměty

V rámci nabídky pro odborníky připravila Fakulta restaurování například kurz Základní principy péče o papírové sbírkové předměty, který je určen zejména pracovníkům v galeriích či archivech. Fakulta nabízí také vzdělávání pro další odborníky – galeristy, archiváře či zájemce o tuto oblast.

Úředníci mohou využít kurzů, které jsou akreditované u Ministerstva vnitra, tedy jde o vzdělávání uplatnitelné v rámci takzvaného průběžného vzdělávání úředníků. Kurzy jsou přímo zaměřené na znalosti a dovednosti nezbytné pro výkon správních činností v oblasti památkové péče a zahrnují nejen teoretickou, ale i praktickou část. Účastníci tak budou připraveni na řešení problémů, se kterými se mohou v rámci svých praxí setkat. 

Kurz Základní principy péče o papírové sbírkové předměty (sestavený na míru galeristům)

Účastníci se seznámí s následujícími tématy:

 • základní principy dlouhodobého ukládání (ochrana i vystavení) papírových předmětů, listin a knih (doba osvitu, udržování prostředí apod.)
 • první záchranné kroky při hromadném poškození papíru při povodni, haváriích vody, požáru apod. 
 • rozdělení ochrany papírového materiálu dle výtvarných technik (grafiky, kresby, asambláže, apod.)
 • převoz a deponování papírových sbírkových předmětů (druhy obalového materiálu pro krátkodobé i dlouhodobé uložení či přepravu apod.)
 • metody čištění papíru (suché procesy)
 • záchranné kroky při mechanickém poškození papíru
 • způsoby adjustace uměleckých děl na papíru pro výstavní činnost včetně reinstalace (vyjmutí z paspart, uložení)

Další krzy, které Fakulta restaurování nabízí:

 • Archeologie a památková péče
 • Základní principy historického a stavebně-historického a materiálového průzkumu
 • Základní principy restaurování uměleckých děl na papíru a plátně, archivních dokumentů a knih 
 • Historické hřbitovy a sepulkrální památky: základy dokumentace a péče
 • Základní principy restaurování dřevěných a kamenných památek, nástěnných 
 • maleb a sgrafita 
 • Umělecká díla poválečného období ve veřejném prostoru: základy péče, evidence a prezentace

Více informací: zde

Kontakt: czv.fr@upce.cz

Zdroj: propamatky.info