Publikováno: 29. 5. 2023

Kurz Digitální kurátorství: Jak uchovávat digitální data paměťových institucí pro budoucí generace

Katedra informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity v Brně zve na online kurz.

Kurz Digitální kurátorství: Jak uchovávat digitální data paměťových institucí pro budoucí generace

Katedra informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity v Brně zve na online kurz Digitální kurátorství: Jak uchovávat digitální data paměťových institucí pro budoucí generace. Kurz nabízí úvod do problematiky kurátorského přístupu k dlouhodobé ochraně digitálních informací. Představí účastníkům postupy digitálního a datového kurátorství včetně způsobů uchovávání a zvyšování hodnoty dat, jejich správy a sdílení, a použití nástrojů a standardů v praxi. Účastníci se naučí, jak chránit digitální kulturní dědictví před ztrátou a zničením a jak vyvinout strategie pro jeho efektivní a dlouhodobou ochranu. Během kurzu se účastníci budou formou e-learningových modulů seznamovat s teorií a souvislostmi a nabyté znalosti si budou ověřovat při plnění dílčích úkolů. Součástí kurzu bude živý workshop, během kterého bude možné si vyzkoušet některé z nástrojů používaných digitálními kurátory.

Cílovou skupinou kurzu jsou zejména lidé pracující v paměťovýchinstitucích – od archivů a knihoven, až po muzea a galerie. Od kurátorů až po muzejní pedagogy. Celý kurz je zcela bezplatný a probíhá on-line.

Začátek kurzu: 11. 9. 2023, časová dotace: 75 hodin

Termín uzávěrky je 23. 6. 2023.

Více informací a přihláška zde.

Zdroj: muni.cz; culturenet.cz