Publikováno: 6. 12. 2022

Dvouletý kurz památkové péče

Národní památkový ústav připravuje na rok 2023 nový ročník dvouletého kurzu památkové péče. 

@npu.cz

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům teoretické znalosti a formovat dovednosti, které uplatní ve své praxi při péči o památky. Kurz je určen pracovníkům Národního památkového ústavu, úředníkům státní správy v odborech památkové péče, pracovníkům firem restaurujících nemovité památky, projektantům, restaurátorům, ale také zájemcům z řad laické veřejnosti. Nové znalosti v něm mohou získat dále studenti nebo zástupci neziskových organizací zabývajících se historií a památkami.

Učební plán je rozdělen do 12 tematických bloků

 • vývoj architektury a stavitelství
 • vývoj oboru památková péče
 • dějiny výtvarného umění v českých zemích
 • průzkumy, evidence a dokumentace památek
 • právní úprava péče o památky, výklad památkového zákona
 • vývoj krajiny a osídlení v českých zemích
 • ekonomické aspekty památkové péče
 • teoretická východiska a metodické postupy památkové péče
 • historie sběratelství a vývoj uměleckých řemesel
 • technologie údržby a obnovy stavebních památek
 • restaurování uměleckých památek
 • prezentace zpřístupněných památek a průvodcovská služba

Výuka probíhá v Praze formou dvoudenních soustředění každý měsíc (vždy v úterý od 10 do 17 hodin a ve středu od 9 do 14.30 hodin). Přihlášky jsou přijímány do naplnění kapacity kurzu.

Pro zaměstnance Národního památkového ústavu je kurz zdarma. Pro ostatní zájemce činí kurzovné 8 000 korun ročně, studenti a nevýdělečně činní platí 4 000 korun ročně.

Kontakt: Hana Řezníčková: reznickova.hana@npu.cz 

Zdroj: propamatky.info