Publikováno: 19. 2. 2021

Krajina tisíců zpřetrhaných nití

Ohlédnutí se za výstavou s enviromentálním aspektem.

Výstava Marty Fišerové Cwiklinski se znepokojivým názvem Krajina tisíců zpřetrhaných nití byla k vidění v Galerii města Blanska od 12. září do konce roku 2020. Vzhledem k uzavření kulturních institucí v souvislosti s opatřeními proti koronavirové pandemii tak návštěvníci neměli příliš mnoho příležitostí výstavu osobně navštívit. Přesto stojí i zpětně za pozornost, neboť představuje zajímavý příklad reakce českého muzejnictví na aktuální enviromentální problémy.

Autorka pracuje v rámci výstavy s médiem instalace, které jí je podle svých slov prostředkem, skrze který dovede nejlépe vyvolat kýženou atmosféru a zaujmout návštěvníka na první pohled. Zároveň jí poskytuje značnou uměleckou svobodu, protože pod pojem instalace lze zahrnout nejrůznější vyjadřovací prvky a jejich kombinace. Zdařilá komunikace s návštěvníkem je pro umělkyni otázka osobní zodpovědnosti, zvláště pokud se snaží upozornit na společenský problém.1 

Výstava je dle Fišerové Cwiklinski příběhem o lese a vodě, jejich propojení a koloběhu. Pozoruhodnou instalaci představují vyrvané kořeny stromů z umírajících lesů opatřené pojizdnými kolečky. „Divák tedy může zbytky lesních velikánů rozhýbat. Působí to zábavně, nejde o sterilní prostředí s cedulkou nedotýkat se, člověk sáhne na „dílo“ a drolí se kůra, odlamují suché větvičky a strom, který za života nebyl s to zvednout kořeny a dojít si pro vodu sám, se vydává na cestu.Vodní koloběh ilustrují například odpařující se kapka vody nebo na skle usazený vodní kámen, odkazující na současné problémy sucha. 

Je jistě žádoucí, že se ekologický aspekt promítá i do současných výstav v České republice. Vždyť už v letech 2018 a 2019 reflektoval Výkonný výbor ICOM potřebu nové definice muzeí, jež by lépe odpovídala nárokům 21. století. V souvislosti s mezinárodními diskuzemi nad změnou paradigmatu a pricipy kritického muzea vyvstal požadavek směrem k muzejním institucím, aby přispívala k debatám o zásadních otázkách současnosti.3 Tuto obecnou výzvu svým výstavním projektem Marta Fišerová Cwiklinski vyslyšela, a to nikterak účelově. Umělkyně inspirovaná lesy napadenými kůrovcem, masivní těžbou a narušeným vodním koloběhem ve své rodné Vysočině, vytvořila působivou výstavu odkazující svým tématem na podobné problémy daleko za hranicemi České republiky.4


1 FIŠEROVÁ CWIKLINSKI, Marta: Odpovědnost umělce VII: Glosa o pýše a nevyužitém potenciálu, Kulturní noviny č. 20/2020. Dostupné: zde

2 KOVÁŘ, Petr: Marta Fišerová Cwiklinski, Krajina tisíců zpřetrhaných nití v galerii města Blanska, Flash Art: Czech and Slovak Edition. Dostupné: zde

3 Conference History in Public Space II: Barbara Kirshenblatt-Gimblett, ÚSTR. Dostupné: zde

4 HRONČEKOVÁ, Ivana: Líbí se mi, jak Blnsko žije, říká Marta Fišerová Cwiklinski, webové stránky města Blanska. Dostupné: zde