Publikováno: 7. 11. 2018

Jednotná informační báze metodických center

Na oborovém informačním portálu www.emuzeum.cz byla spuštěna jednotná informační báze metodických center. 

Na oborovém informačním portálu www.emuzeum.cz byla spuštěna jednotná informační báze metodických center, která bude přinášet informace o činnosti a výstupech 9 metodických center zřízených MK ČR pro oblast muzejnictví.

Více informací zde.