Publikováno: 2. 3. 2022

Jak pracovat s kontroverzními tématy v muzeích?

Nový německý portál pomáhá muzejním pracovnicím a pracovníkům s vyrovnáváním se s citlivými a jinak problematickými tématy současnosti.

@museumsbund.de

Portál nese název Ausstellungen kontrovers, který nabízí výsledky výzkumu a praktické příklady pro komunikaci kontroverzních vědeckých témat v muzeích a na výstavách. Kontroverze jsou součástí každodenního života ve vědě, a tedy stále častěji součástí každodenního života v moderních muzeích.

Typickým Příkladem můžou být třeba témata jako klimatické změny nebo genetické inženýrství. Vedle jednotlivých teoretických výzev lze na portálu najít rovněž sekci praktických příkladů s osvědčenými koncepty, které ukazují, jak lze prezentované vědecké teorie uvést do praxe. Portál je výsledkem společného projektu Leibnizova institutu pro znalostní média (IWM), Technické univerzity v Mnichově (TUM), Ústavu pro muzejní výzkum Státních muzeí v Berlíně (IfM) a Německého muzea.

Portál je prozatím dostupný je v němčině: AUSSTELLUNGEN KONTROVERS 

Zdroj: museumsbund.de