Publikováno: 24. 2. 2021

Interaktivní 3D modely

Výzkum  a vývoj metod využití 3D modelů v muzejní praxi.

@modely.cesnet.cz/cz/staromestska_madona

Sdružení CESNET, Muzeum hlavního města Prahy a společnost MUSOFT.cz se ve vzájemné kooperaci věnují výzkumu a vývoji metod využití 3D modelů v muzejní praxi. Zaměřují se na bezkontaktní digitalizaci prostorových artefaktů tak, aby návštěvníkovi (prezenčnímu či distančnímu) umožnili prohlédnout si muzeálii z různých úhlů, pohledů a velmi detailně. Digitalizace zpravidla probíhá buď v expozici nebo v depozitáři muzea. Může být navíc užitečným pomocníkem též při zaznamenávání jednotlivých kroků restaurování, které lze následně využít i při prezentaci artefaktu veřejnosti.

3D interaktivní modely se vytváří za účelem zprostředkování komplexnějšího dojmu z muzeálie. Benefity digitalizace prostorových objektů byly demonstrovány na následujících případech:

  • Madona ze Staroměstské radnice

Madona ze Staroměstské radnice patří mezi cenné sbírkové předměty Muzea hlavního města Prahy. Na nároží radnice byla k vidění do roku 1943, poté ji nahradila kopie. V roce 2018 prošel originál důsledně dokumentovaným restauračním procesem, v rámci něhož došlo podle historických pramenů k vytvoření některých částí sochy. Záměrem muzea bylo doplnit restaurovanou muzeálii v expozici o její 3D digitální model, který má návštěvníky seznámit kromě jiného se stavem předmětu před a po jeho restaurování. Model vznikl kombinací fotogrammetrie, optického skenování a zpracováním v 3D modelovacím softwaru. K nahlédnutí: zde.

  • Předměty Pražanů 1848—1918

Jiný příklad využití interaktivních 3D modelů představuje webové rozšíření výstavy Praha 1848—1918 (Muzeum hlavního města Prahy). Návštěvník si na webových stránkách muzea může prohlédnout zevnitř i zvenku tři nasnímané předměty: kuřácký stolek z 90. let 19. století, dámské rukavice z období kolem roku 1900 v luxusní schránce a lednici na přírodní led  z pražské domácnosti z roku 1907. Muzeálie jsou navíc doplněny o krátký popisný text a související fotografický materiál. K nahlédnutí: zde.

  • Historie vývoje robotů

​K stoletému výročí od vydání dramatu Karla Čapka R.U.R. připravil Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše výstavu, v rámci níž vznikl pro děti jednak digitální interaktivní kvíz, jednak průvodce v podobě zdigitalizované postavičky robota, jehož originál sloužíval k propagaci Čapkovy hry.

Pro prezentaci byl vytvořen software IH3D, který je sbírkotvorným institucím volně k dispozici. Více o softwaru a jeho využití: zde

Zdroje: 

1) UBIK, Sven; KUBIŠTA, Jiří; DVOŘÁK, Tomáš: Interaktivní 3D modely pro expozice a webové prezentace. In: Věstník AMG 1/2021, str. 32—33.

2) muzeumprahy.cz

3) capek-karel-pamatnik.cz

4) https://modely.cesnet.cz