Publikováno: 26. 5. 2023

Heritage in Motion 2023

Letošní ročník mezinárodní soutěže multimediálních a digitálních projektů muzeí a galerií přijímá nominace.

Heritage in Motion 2023

Vývoj v oblasti multimediální technologii a význam audiovizuálních prvků hrají zásadní roli při zpřístupňování evropského kulturního dědictví. Cena Heritage in Motion oceňuje jedinečné a inovativní audiovizuální a digitální projekty evropských insitucí v této oblasti. Cena se uděluje od roku 2012 v rámci společné iniciativy projektů European Museum Academy (EMA) a Europa Nostra. První ročník se konal v roce 2014 a od začátku roku 2023 projekt řídí společně EMA a Mezinárodní nadace Fórum slovanských kultur.

Projekty muzeí a galerií (v případě čtvrté kategorie i škol) se mohou ucházet o výhru ve čtyřech kategoriích:

1. Nové digitální zážitky

  • příležitosti, které poskytují nové technologie k propagaci kulturního dědictví
  • zážitkový rozměr jako charakteristický rys muzeí, historických míst a objektů kulturního dědictví (například imerzivní prostředí, multimediální instalace, interaktivní prostory)

2. Virtuální a rozšířená realita

  • Nový nástroj pro interpretaci, studium, propagaci a rozvoj publika památkových objektů a kulturních institucí (například: VR/AR jako nástroj pro zkoumání muzejních depozitářů).

3. Audiovizualizace kulturního dědictví

  • Film, video, dokument, hraný film, animace se zaměřením na profesionální audiovizuální tvorbu na témata světového/muzejního kulturního dědictví.

4. Školy zaměřené na kulturní dědictví

  • Mládež, školy, studenti, akademie se zaměřením na filmy natočené mládeží na téma světového/muzejního kulturního dědictví.
    • střední školy (15 až 18 let)
    • studenti (19 až 25 let)

Termín podání přihlášky je 1. červenec 2023.

Do soutěže HIM se může přihlásit jakýkoli film/projekt dokončený po 1. lednu 2021.

Účastnický poplatek: 50 – 100 Eur.

Vyhlašování výsledků se bude konat 14.-16. září 2023 v rumunském Temešvári.

Více informací zde.

Zdroj: fsk.si