Publikováno: 19. 4. 2010

Gaaleriie.net

Internetová galerie prezentující současnou architekturu ve zcela nové formě.

Gaaleriie.net

Gaaleriie.net byla založena v roce 2006 Alenou Hanzlovou jako zcela nová forma prezentace současné architektury, která kombinuje výhody přednášek a výstav.

Internetové projekty jsou založeny na interaktivní video-přednášce. Na videu architekti mluví o principech své tvorby na příkladech svých vybraných projektů. Návštěvník může sledovat nafilmované stavby buď souvisle - jako dokumentární film (cca 40 - 60 min.), nebo si může vybírat ze seznamu projektů nebo ze seznamu témat a vytvořit si tak svou vlastní verzi video-přednášky. Video je doprovázené fotografiemi, plány a vizualizacemi. Projekty jsou zahajovány živou přednáškou nebo promítáním videa. Ke každému projektu vychází tištěný katalog. Internetové projekty, katalogy a přednášky spolu tvoří jeden celek.

Cílem gaaleriie.net je prezentovat současnou špičkovou architekturu s přesahy do životního prostředí. Internetové projekty jsou určeny architektům - jako inspirace v myšlení, a lidem, kteří se zajímají o kulturu a životní prostředí, jako propagace současné architektury.

Více informací a odkaz zde.