Publikováno: 2. 5. 2023

Festival muzejních nocí 2023

Ve dnech 19. května – 16. června se uskuteční již 19. ročník Festivalu muzejních nocí, který tradičně nabídne zajímavý program a jedinečnou atmosféru v desítkách muzeí, galerií a kulturních institucí po celém Česku.

@cz-museums.cz

Muzejní noci již řadu let prezentují kulturní dědictví zvláště atraktivním způsobem. Muzea a galerie nabízejí návštěvníkům v nočních hodinách kromě prohlídek stálých expozic a výstav také řadu doprovodných či kulturních programů, a stávají se tak místy mimořádných a nečekaných zážitků. Od čtvrtého ročníku tato významná událost oficiálně začíná Národním zahájením, které se letos uskuteční 19. května od 14 hodin v prostorách Vědecké knihovny v Olomouci.

V roce 2004 se po vzoru jiných evropských měst ujalo Národní muzeum iniciativy zorganizovat první Pražskou muzejní noc. Nevšední zájem muzejních institucí o tuto novou formu propagace a popularizace muzejnictví, ale především její až nečekaný ohlas u široké veřejnosti spontánně vyústil ve vznik celorepublikového Festivalu muzejních nocí. Svátek muzeí a galerií, Festival Muzejních nocí, navazuje na Mezinárodní den muzeí, který připadá na 18. května.

Festival muzejních nocí 2023 pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky s podporou Ministerstva kultury.

Přehled muzeí a jejich akcí v rámci Festivalu muzejních nocí 2023

Zdroj: propamatky.info; cz-museums.cz