Publikováno: 19. 12. 2022

Základy digitalizace sbírkových předmětů

Svaz německých muzeí připravil krátkou příručku o základech digitalizace sbírkových předmětů.

Základy digitalizace sbírkových předmětů

Digitalizace je jedním z často skloňovaných slov. Pro muzea a muzejní instituce je klíčová, jelikož dokáže nejen pomoci se zpřístupněním muzeí návštěvníkům, ale slouží i jako nástroj pro uchovávání sbírkových předmětů, tedy alespoň jejich záznamů. O tom, jak vytvářet a jak pracovat se záznamy nejrůznějších předmětů vznikla pod záštitou Svazu německých muzeí krátká příručka.

V příručce Digitale Grunderfassung se v 10 kapitolách snaží experti na digitalizaci, konzervaci a restaurátorství popsat základní pravidla tak, aby byla přístupná širšímu publiku odborníků a pracovníků v péči o kulturní dědictví. I přes jistá specifika německého kontextu může být příručka vhodná k inspiraci pro zacházení s muzejními sbírkami v České republice.

Příručka je dostupná ve formě pdf ke stažení na stránkách Deutsche Museumsbund zde.

Zdroj: museumsbund.de