Publikováno: 21. 12. 2022

Virtuální muzeum ve výuce

Projekt Virtuální muzeum ve výuce – využití nových digitálních technologií v propojení formálního a neformálního vzdělávání má za cíl implementovat digitální vzdělávání do výuky a propojení formálního a neformálního vzdělávání. 

@vmo.cz

Tříletý projekt Vlastivědného muzea Olomouc reaguje na problém nízké studijní úspěšnosti žáků v oblasti digitální gramotnosti a informatického myšlení a nedostatečného propojení formálního a neformálního vzdělávání. Výsledkem bude digitální vzdělávací platforma obsahově vycházející ze sbírek muzea. Jednotlivé zpracované kapitoly jsou rozdělené na přírodovědnou a historickou část, tedy ochranu přírody (geoglogii) a kulturní dědictví v Olomouci (historické kapitoly: Olomouc v éře Marie Terezie, Olomouc za Františka Josefa I., Olomouc za první republiky). Kapitoly tvoří text, obrázky, ilustrace, shrnutí tématu, obrázková galerie, ikony médií s dalšími tematickými odkazy a návrhy s exkurzemi do terénu. Součástí platformy jsou i zábavné hry, 3D modely předmětů s doplňujícími materiálem (rozhovory, rozšířená realita aj.) nebo interaktivní mapa Olomouce, jež nabízí porovnání míst, která prošla výraznou změnou.

Podrobně popsané cíle projektu: zde

Aktuální informace o spuštění výukové platformy bude uveřejňovat Vlastivědné muzeum Olomouc na svých webových stránkách a sociálních sítích.