Publikováno: 20. 6. 2024

Sbírky Picassova muzea online

Pařížské Musée Picasso zveřejnilo digitalizované verze umělcových maleb, kreseb, fotografií a pozůstalosti.

Sbírky Picassova muzea online

Musée Picasso v Paříži zpřístupnilo online portál s tisíckami digitalizovaných uměleckých díl a dalších předmětů s malířovy pozůstalosti. Kromě obrazů, kreseb, esejí, rozhovorů nebo odborných studií má veřejnost k dispozici i více než 19 tisíc dosud nezveřejněných fotografií. Počet dostupných sbírkových předmětů není finální, v další fázi je plánována digitalizace a zveřejnění kolem 200 tisíc písemných dokumentů. Portál vznikl jako součást nového výzkumného centra, které bude v muzeu otevřeno ve druhé polovině roku 2024, jeho cílovým publikem jsou hlavně odborníci nebo umělci, ale jeho obsah je přístupný i široké veřejnosti. Picassovy osobní archivy jsou ve vlastnictví francouzského státu od roku 1992.

Online portál

Celý článek zde.

Zdroj: artnews.com