Publikováno: 13. 1. 2023

Rozhovor: Digitalizace uměleckých sbírek

Rozhovor o digitalizaci uměleckých sbírek a fondů s řediteli Ivem Mackem (Muzeum města Prahy) a Janem Pressem (Moravská galerie).

@nm.cz

Rozhovor s ředitelem Muzea města Prahy a Moravské galerie v Brně se zaměřuje na proces digitalizce sbírkových předmětů v kulturních institucích. 

Rozhovor byl publikovaný 11. 1. 2023 na webu Českého rozhlasu.

Zdroj: vltava.rozhlas.cz