Publikováno: 28. 6. 2022

Nová interaktivní výstava s rozšířenou realitou v Broumově

Interaktivní výstava Tapas s rozšířenou realitou je v současnosti k vidění v Dětské galerii Lapidárium v broumovském klášteře. Díky moderním technologiím se postavy na plátnech i jejich okolí pohybují, navíc má každé dílo svůj vlastní zvuk.

Nová interaktivní výstava s rozšířenou realitou v Broumově

Výstava děl intermediální umělkyně Radky Bodzewic v Klášteře Broumov pracuje s návštěvníky v duchu Bodzewicovy tvorby, jež spojuje především malbu a nová média, pomocí aplikaci v tabletech či mobilních telefonech. Často abstraktní motivy se po zaměření telefonu na displeji přístroje rozpohybují a rozezvučí. Dochází tak k podněcování návštěvníkovy fantazie, s čímž v Lapidáriu pracují zejména v rámci edukačních programů s dětmi a mládeží.

Intermediální umělkyně Radka Bodzewicz (1991) patří mezi ty zástupce nejmladší umělecké generace, kteří u nás v současné době zřejmě nejvíc proměňují podobu tradičních výtvarných disciplin směrem k aktuálnímu výrazu. Už sama kombinovaná technika, kterou vytváří své kompozice, je atypická, neboť čerpá z grafických, kresebných a malířských postupů, přičemž jako podpůrný element využívá i sochařskou modelaci. Její obrazy pak mají podobu zvláštních mentálních map, otevřených krajinných schémat na pomezí figurální malby a abstrakce. Od popisné reality oproštěná vizualita má blízko k archetypálnímu projevu přírodních národů napříč kontinenty, posvěcenému minulostí i produchovnělým obsahem.

Galerie Lapidárium nabízí autorské výstavy současného umění (nejen) pro děti. Výstavy zprostředkovávají živá témata, techniky i výtvarná média, která jsou prostřednictvím doprovodných programů dále rozvíjena.

Výstava Radky Bodzewic Tapas je k vidění do 15. září 2022.

Zdroj: facebook.com/detskagalerielapidarium