Publikováno: 8. 3. 2021

Dějiny žen ve virtuálních výstavách

Oslavte Mezinárodní den žen s americkým Národním muzeem ženské historie!

@womenshistory.org

Americké National Museum of Women's History je online institucí, která se zaobírá výzkumem, sbírkotvornou činností a popularizací ženské historie. Ke shlédnutí nabízí řadu virtuálních výstav na témata z amerických i světových dějin se zaměřením na ženy. Zájemci se tak mohou dovědět o boji za volební právo, ženách ve společnosti (zapojení ve světových válkách, tradiční ženské profese, ale také ženy v NASA nebo jako účastnice Olympijských her) nebo významných ženských osobnostech historie. Neopomenuty jsou také národnostní a etnické menšiny.

Online výstavy 

Pro pedagogy jsou k dispozici výukové materiály pro všechny věkové skupiny. Videa, pracovní listy nebo náměty do výuky pracují zejména s primárními zdroji ze sbírek muzea.

Digitální učebna

Zdroj: womenshistory.org