Publikováno: 20. 7. 2021

Cena Rady galérií Slovenska

Rada galérií Slovenska každoročně vyhlašuje cenu za přínos v oblastech galerijní činnost – BIELA KOCKA

@bielakocka.sk

Cena, jíž Rada udělujuje od roku 2017, je určená galerijním odborníkům: teoretikům, kurátorům, galerijním pedagogům, restaurátorům, dizajnérům či kultrním manažerům. Oceňují se teoretické, prezentační, edukační a další odborné projekty z oblasti galerijní práce na Slovensku. Cílem ocenění je uznání odborné práce, motivace galerijních pracovníků a popularizace galerijních aktivit.

Více informací o ceně i oceněných projektech mezi léty 2017 a 2019: zde

Zdroj: bielakocka.sk

Přehled oceněných projektů a odborníků za rok 2019