Publikováno: 9. 12. 2021

Call for Papers: ICOM Education 31

Mezinárodní výbor pro edukaci a kulturní akce při Mezinárodní radě muzeí vyzývá k zasílání návrhů článků do periodika Education, které se bude zaměřovat na aspekt radosti či požitku v kontextu muzejní edukace. 

©https://ceca.mini.icom.museum/

Možná témata:

1. Jak měřit radost z návštěvy? (metody a výsledky)
2. Jak rozpoznat známky potěšení nebo nelibosti u návštěvníků a návštěvnic? Jak to zohlednit při plánování výstav a programů?
3. Jaké jsou faktory, které zvyšují požitek z výstavy? Co na druhou stranu
způsobuje nebo zvyšuje nelibost a jak to lze napravit?
4. Je koncept požitku obecný, reagují všichni návštěvníci stejně? Existují rozdíly podle cílových skupin?
5. V čem spočívá požitek z/během návštěvy muzea? Které faktory to nejvíce ovlivňují? Jak se požitek/radost stává viditelným?
6. Jaká jsou potěšení / způsoby vyžití, které může muzeum nabídnout svým návštěvníkům? Existují různé způsoby vyžití v závislosti na muzeu nebo tématu jeho sbírek?
7. Emoce, pocity, spokojenost, naplnění očekávání?
8. Jak se projevují představy štěstí, pohody, spokojenosti, užitečnosti, relaxace, volného času, dobrovolné činnosti, výměny nebo komunita ve vztahu k návštěvě muzea a radosti z ní?
9. Zábava vs. učení, nebo obojí? Jsou tyto dva pojmy antinomické nebo komplementární?
10. Jaká opatření lze podniknout, aby bylo možné během návštěvy nabídnout/zlepšit radost?
11. Jaký druh vzdělávacích programů by zvýšil požitek z návštěvy muzea?
12. Jak funguje požitek pro tzv. nedobrovolné publikum, např. školáky, nebo v menší míře i pro jiné organizované skupiny?
13. Jaký vliv má požitek z předchozích návštěv na motivaci k návratu do muzea?
14. Jak dlouho trvá radost z návštěvy muzea? Jakou má formu?
15. Nevede důraz na radost v rámci muzea k jeho degradaci?
16. Z pohledu muzejních odbornic a odborníků: baví vás vaše práce? (uspořádání výstavy, prezentace sbírek muzea, vítání návštěvníků)
17. Můžeme jít tak daleko, že budeme hovořit o štěstí z návštěvy muzea?

Článek by měl mít 25 000 až 35 000 znaků a minimálně 3 ilustrace. Text je možné psát v anglickém, francouzském nebo španělském jazyce.

Návrhy lze zasílat do 15. ledna 2022.

Více zde: ceca.mini.icom.museum