Publikováno: 20. 12. 2021

Call for Articles – ICOM Voices

Mezinárodní rada muzeí vyzývá k zasílání návrhů článků od svých členek a členů pro své webové stránky, které zároveň slouží jako informační platforma pro mezinárodní muzejní sektor. 

©https://icom.museum/en/news/call-for-articles-icom-voices/

Články jsou žádány na témata: 

  • udržitelného rozvoje, 
  • ochrany kulturního dědictví,
  • nehmotného dědictví,
  • místního rozvoje a společenství,
  • muzejní profese.

Zasílat je možné krátká shrnutí možných článků (100 slov), případně již hotové články (500 až 700 slov), a to v jednom z pracovních jazyků Mezinárodní rady muzeí (angličtina, francouzština a španělština). Možnost zasílat články, resp. návrhy článků, není časově ohraničena.

Více informací: Icom.museum.