Publikováno: 29. 11. 2021

Asociace muzeí vydala průvodce „Supporting decolonisation in museums“

Britská Asociace muzeí vydala průvodce pro hlubší reflexi koloniálního kontextu sbírek britských muzeí. 

©museumsassociation.org

V roce 2019 vznikla z iniciativy Etické komise Muzejní asociace Velké Británie pracovní skupina se zaměřením na kritický přístup k muzejním sbírkám s ohledem na jejich možný koloniální původ či kontext. Průvodce vychází ze starší zprávy zaměřené na revizi pojetí muzejní sbírky do roku 2030 nazvaná „Empowering collections“. 

Nynější průvodce se zabývá širším spektrem problémů a možnými způsoby promýšlení tzv. dekolonizace muzeí. Jeho cílem je pomoci lidem z celého muzejního sektoru zapojit se do této dekolonizační praxe bez ohledu na velikost nebo typ instituce.

Příručka je volně k dispozici na stránkách asociace, a to v anglickém velšském jazyce – ZDE.

Zdroj: museumsassociation.org