Publikováno: 17. 2. 2023

Accessibility and diversity checklist for museums

Splňuje vaše instituce nároky na přístupnost, bezbariérovost a inkluzi? Zjistěte pomocí publikace of Finského výboru ICOM.

Accessibility and diversity checklist for  museums

Finská organizace Culture for All ve spolupráci s Finským výborem ICOM zveřejnila anglický překlad publikace Accessibility and diversity checklist for  museums (Kontrolní seznam přístupnosti a rozmanitosti pro muzea). Publikace obsahuje kontrolní seznam jednotlivých aspektů přístupnosti, bezbariérovosti a inkluze v muzeu, rozdělených do tematických sekcí (řízení organizace a zaměstnanci, financování a majetek, výstavy a sbírkotvorná činnost, programy pro veřejnost, péče o návštěvníky, cena vstupného, komunikace, muzejní prostory a vybavení). Seznam slouží jako podpora pro kontrolu stávajícího stavu a rozvoj různých aspektů přístupnosti. Může být použitý jako nástroj při každodenním provozu muzea. Části seznamu je možné zkopírovat a upravit tak, aby lépe vyhovovaly potřebám jednotlivých institucí, například jako podpora při plánování komunikace nebo výstav, jako kontrolní seznam pro evaluaci návštěvnické péče a komunikace, jako úvodní materiál pro nové zaměstnance a podobně.

Accessibility and diversity checklist for  museums (PDF)

Accessibility and diversity checklist for  museums (DOCX)

Více informací zde.

Zdroj: kulttuuriakaikille.fi