AKCE: 13.9.2022, 9:00 – 14.9.2022, 12:00

Odborná konference při příležitosti 50 let od smrti Ovídia Fausta (1896–1972)

Odbornou konferenci věnovanou archiváři, dokumentátorovi a sběrateli O. Faustovi pořádá Muzeum města Bratsilavy, Archiv města Bratislavy a Západoslovenské muzeum v Trnavě.

 

@muzeumbratislava.sk
Datum konání: 13.9.2022, 9:00 – 14.9.2022, 12:00
Místo konání: Faustova sieň, Stará radnica, Bratislava

Jaké cenné památky jsou nashromážděné v bratislavském městském muzeu a v městském bratislavském archivu neúnovaným a zasloužilým jeho organizátorem...!

Dr. Ovídius aust byl vedoucí osobností Vědechcých ústavů města Bratislavy, které vznikly spojením archivu, knihovny a Městského muzea v roce 1923. Zasloužil se o dokumentování Bratislavy a jejího okolí, známá je i jeho sběratelská, publikační a ediční činnost. Od roku 1955 pracoval v dnešním Západodlovenském muzeu v Trnavě, kde dokumentoval umělecko-historické památky Západoslovenského kraje.

Na konferenci je možné se přihlásit do 31. 8. 2022

Kontakt: viera.majchrovicova@bratislava.sk

Program konference

Zdroj: muzeumbratislava.sk