AKCE: 15.9.2022, 12:00 – 16. 9. 2022

International Conference on Museology, Museum Management, Finance and Administration

Mezinárodní konference o muzeologii, muzejním managementu, financích a administrativě si klade za cíl propojit přední akademické vědce, výzkumníky a badatele. 

@waset.org
Datum konání: 15.9.2022, 12:00 – 16. 9. 2022
Místo konání: Amsterdam, on-line

Konference vytvoří prostor k výměně a sdílení zkušeností a výsledků výzkumu v oblastech muzeologie, muzejního managementu, financí a správy. Setkání rovněž poskytne přední interdisciplinární platformu pro výzkumné pracovníky, odborníky z praxe a pedagogy, aby mohli diskutovat o nejnovějších inovacích, trendech a problémech, stejně jako o praktických výzvách a řešeních přijatých v oblasti muzeologie, muzejního managementu, financí a správy.

Program konference

Zdroj: waset.org