AKCE: 31. 3. 2020 – 2. 4. 2020

Konference Remeslo a kniha

Slovenská národná knižnica zve na 2. ročník mezinárodní konference se zaměřením na knižní kulturu a písemné kulturní dědictví.

@snk.sk
Datum konání: 31. 3. 2020 – 2. 4. 2020
Místo konání: Slovenská národní knihovna, Martin

Slovenská národná knižnica zve na 2. ročník mezinárodní konference Remeslo a kniha se zaměřením na:
• konzervátorské a restaurátorské zásahy,
• reverzibilitu versus trvalé ošetření,
• multidisciplinární spolupráci,
• výzkum a nové technologie v oblasti restaurování a konzervování,
• problematiku zprístupňování a využití písemného kulturního dědictví.

Více informací zde.