AKCE: 26. 3. 2020

Konference Restaurování a ochrana uměleckých děl 2020

Konference k historii restaurování a konzervování v českých zemích a na Slovensku přijímá abstrakty příspěvků.

@arte-fakt.cz
Datum konání: 26. 3. 2020
Místo konání: GASK - Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora

Téma konference se zaměřuje na historii restaurování a konzervování v českých zemích a na Slovensku. Smyslem konference je připomenout významné proudy a osobnosti, které ovlivňovaly procesy restaurování a obnovy památek, a později také samostatný obor restaurování a konzervování. Příspěvky by měly reflektovat vznik a postupný vývoj způsobů opravy a restaurování památek, které se posléze konstituovaly v samostatný obor restaurování a konzervace (kulturních) památek na území současné České republiky a Slovenska. Stranou zájmu by neměly zůstat významné metodologické a technologické milníky, proměny koncepcí či osobnosti, které výrazně zasáhly do vývoje a formování oboru.

Víc informací zde.

Zdroj: mck.technicalmuseum.cz