AKCE 13. 3. 2020 – 14. 3. 2020

Emotion in the Museum

Mezinárodní konference se zabývá rolí emocí v muzeu, jejich evokace v rámci prožitku návštěvníka muzea a jejich reprezentace v historických expozicích.