V této sekci naleznete informace o vybraných přírůstcích knihovny Centra.

AKTUALITA 21. 8. 2017

Disaster Management in Archives, Libraries and Museums

Disaster Management čili řízení katastrof je nedílnou součástí knihovnické a informační práce. Záměrem autorů, G. Matthews, Y. Smith a G. Knowles, je tudíž nalézt způsob, který čtenářům umožní pochopit důležitost této praktiky nejen pro ně samé ale také pro organizace, pro které pracují, a který jim ukáže, jak tuto praktiku řádně využívat při strategickém plánování ochrany cenných historických objektů.

AKTUALITA 21. 8. 2017

RELIGIOUS OBJECTS IN MUSEUMS: Private Lives and Public Duties

Co se stane s náboženskými objekty poté, co se dostanou do muzeí? Získávají nový význam, či jsou zapomenuty mezi dalšími, významnějšími, exponáty? Na tuto otázku odpovídá britský spisovatel a odborník na historii Indie, Etiopie a Súdánu Crispin Paine v dalším ze svých děl s náboženskou tematikou.

AKTUALITA 11. 7. 2017

STOLEN, SMUGGLED, SOLD: On the Hunt for Cultural Treasures

Existuje nespočet knih o krádežích v muzeích, obchodování a pašování starožitností či o ztracených starodávných artefaktech. Nancy Mosesová napsala knihu pro širokou veřejnost, která reflektuje veškerou tuto problematiku v muzeích a galeriích dohromady.

AKTUALITA 11. 7. 2017

Fashion is...

Poutavá kniha Fashion is... je třetím titulem ze série publikací, za kterou stojí The Metropolitan Museum of Art v New Yorku. Kniha odpovídá pomocí obrazových příloh vybraných textilních exponátu na kontroverzní otázku. Co je vlastně móda?

AKTUALITA 11. 7. 2017

Muzeum versus digitální éra

Odborná publikace Muzeum versus digitální éra je výsledkem výzkumného grantu IGA v projektu s názvem Využití nových technologií v české muzejní a galerijní edukaci, který probíhal ve spolupráci s katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

AKTUALITA 3. 4. 2017

Jak pracuje tým

Jak pracuje tým je sborník z Kolokvia Přerov, které proběhlo ve dnech 27. a 28. června 2016. Hlavním tématem je spolupráce napříč profesemi, a to především v kontextu aktuální snahy odborníků o rozvoj českých muzeí jako veřejnosti vstřícných institucí.