Publikováno: 1. 12. 2017

Umění a tradice

Umění a tradice

Všechny umělecké proudy se nějakým způsobem definují ve vztahu k tradicím. Tradice chápeme jako určitý "kánon", jako soubor konvencí a v každé epoše s ním umělci specificky nakladáli, ale nejlepší příklady poskytuje umění 19. a 20. století, napříč odvětvími. 

Třináct autorů se ve svých odborných statích zabývá rozborem konkrétních uměleckých děl či směrů právě ve vztahu k tradici či definicí klíčových pojmů. Téma je to opravdu široké, jak dokazují na příkladech z oblasti výtvarného umění, literatury nebo architektury. Kniha se zaměřuje na takovéto projevy z moderní doby, protože právě v 19. a 20. století se začínají stírat hranice "vysokého" a "nízkého" umění a tím se prostor více otevírá. 

Na publikaci spolupracovali především historici umění (Pavla Machalíková, Pavla Cenková, Aleš Pospíšil a další) a literární vědci (Eva Štědroňová, Klára Soukupová a další).  

(Publikace vznikla jako výsledek mezioborového projektu Akademie věd ČR "Umění jako forma komunikace".)  

Obsah