V této sekci naleznete informace o vybraných přírůstcích knihovny Centra.

AKTUALITA 13. 9. 2017

Skanzeny v České republice: muzea lidové architektury v přírodě

Doposud nejobsáhlejší publikace týkající se skanzenů, doplněna o fotografie čtyřiceti muzeí a objektů lidové architektury na území České a Slovenské republiky. Ucelená prezentace českých a slovenských skanzenů v jediné publikaci, která v úplnosti seznamuje čtenáře s nejvýznamnějšími soubory dochovaných památek lidové architektury.   

AKTUALITA 7. 9. 2017

Museums in the Second World War: Curators, Culture and Change

Tato kniha se zabývá úlohou muzeí, galerií a kurátorů v průběhu nepokojů druhé světové války a zpochybňuje zažitý pohled na pozastavení činnosti muzejních institucí v průběhu války a bezprostředně po ní.

AKTUALITA 7. 9. 2017

Museums in a Digital Culture: How Art and Heritage Become Meaningful

Naše zkušenosti spojené s uměním a historií byly v posledních desetiletích zcela přetransformovány díky informačním a komunikačním technologiím. V současnosti máme virtuální, zprostředkovaný přístup k nesčetným sbírkám kulturního dědictví a uměleckých děl, které procházíme a navigujeme způsobem, který byl až donedávna zcela nemožný.

AKTUALITA 7. 9. 2017

Blind Visitor Experiences at Art Museums

Proč by chtěl člověk se ztrátou zraku navštívit muzeum výtvarného umění, když není možné, aby se exponátů dotýkal? V rámci studie Metropolitního muzea umění v New Yorku se do zkoumání této otázky zapojili i návštěvníci se ztrátou zraku se svými zkušenostmi.

AKTUALITA 5. 9. 2017

Crowdsourcing our Cultural Heritage

"Crowdsourcing" našeho kulturního dědictví poskytuje komplexní pohled na téma vzájemné spolupráce s našimi komunitami s cílem zvýšit náš dosah a rozšířit naše sbírky. Ačkoliv se kniha zabývá a dotýká všech oblastí GLAMu (galerie, knihovny, archivy a muzea), ponechává velký prostor pro bádání a uvažování v souvislosti s knihovnami, které v tomto prostoru pracují.

AKTUALITA 4. 9. 2017

Collections at Risk: New Challenges in a New Environment

Ve své nové knize se Claire Derriksová, profesorka na Královském institutu historie umění a archeologie v Bruselu, zabývá problematikou, která postihuje mnohé země, a tou je ochrana a uchování kulturního dědictví.