V této sekci naleznete informace o vybraných přírůstcích knihovny Centra.

AKTUALITA 1. 12. 2017

Safeguarding Cultural Properties: Security for Museums, Libraries, Parks, and Zoos

Bezpečnost je jednou z klíčových priorit, bez níž žádná organizace nemůže správně fungovat. Tato publikace je jedinečnou praktickou příručkou pro ochranu a zabezpečení menších i rozsáhlých i kulturních zařízení. Krok po kroku provede čtenáře konkrétními situacemi a slouží jako manuál pro bezpečnostní pracovníky

AKTUALITA 16. 10. 2017

INSIDE THE LOST MUSEUM: Curating, Past and Present

Při zmínění Jenksova muzea (the Jenks Museum at Brown University) čili "ztraceného muzea" dle názvu nejnovější knihy Stevena Lubara nebudou mnozí vědět, o jakou instituci se jedná, kde se nachází či jakou oblastí historie se zabývá. Není to však překvapivé, neboť muzeum bylo téměř celé století uzavřené, jeho exponáty uložené v bednách a po druhé světové válce téměř připravené na vyhození. Před několika lety ale došlo k jeho vzkříšení, kdy se profesoři Steve Lubar a Mark Dion ve spolupráci se svými studenty a Brownovou univerzitou, která má Jenksovo muzeum ve vlastnictví, rozhodli muzeum zavést opět do provozu.

AKTUALITA 18. 9. 2017

The Curatorial Conundrum: What to Study? What to Research? What to Practice?

The Curatorial Conundrum se zabývá třemi důležitými otázkami, které se vztahují ke kurátorství, a těmy jsou: Co studovat? Co zkumat? Co praktikovat? Pomocí těchto otázek se snaží odborníci z celého světa odpovědět na jednu důležitou otázku a tou je, jaká je budoucnost kurátorství a co můžeme pro její úspěšný vývoj učinit?

AKTUALITA 18. 9. 2017

DESIGN: THE WHOLE STORY

DESIGN: THE WHOLE STORY je nejnovější knihou americké spisovatelky Elizabeth Wilhidové. Autorka ve většině svých děl pracuje s jednou hlavní tématikou a tou je design, tudíž nás nepřekvapí, že se ve svém nejnovějším díle zabývá vývojem designu a jeho vlivem na tehdejší i současnou společnost.

AKTUALITA 13. 9. 2017

Archeologie a muzeologie

Publikace je teoretickou prací zabývající se vývojem archeo- a museo-fenoménu a vymezování archeologie a muzeologie jako vědních oborů. Již z hlediska dějin muzejní teorie lze vysledovat úzkou spojitost mezi vývojem archeologie a muzejní teorie, kdy k formování archeologie jako oboru docházelo přímo na muzejní půdě.

AKTUALITA 13. 9. 2017

Sbírání umění: vášeň, investice a mnohem víc

Kniha poskytuje prostřednictvím deseti tematických kapitol zasvěcený, ale přitom laikům srozumitelný vhled do světa sbírání současného umění. Autoři knihy Thea Westreichová Wagnerová a Ethan Wagner plně využili svých rozsáhlých zkušeností a znalostí, které se jim podařilo získat za léta spolupráce se sběrateli a uměleckými institucemi, aby formou této knihy umožnili čtenářům zorientovat se ve světě sbírání umění.